Carelia Grill® - Osana yli miljoona vuotta vanhaa kulttuuria.

Tuli on korkeassa lämpötilassa tapahtuvan palamisen yhteydessä esiintyvä ilmiö, jossa palavasta aineesta syntyy kuumien kaasujen muodostamia valaisevia tulenliekkejä. Se on palamisen havaittava merkki lämmön ja mahdollisen savun lisäksi.

Edellä kerrottu lause, kertoo hyvin ja ytimekkäästi sen mitä tuli kaikessa yksinkertaisuudessaan katsojan silmään on. Tulen todellinen luonne ja merkitys ihmisen historiassa ja tarustoissa on taasen paljon monisyisempi. On sanomattakin selvää, ettei nykyihminen olisi selvinnyt näihin päiviin, jos tulta ei olisi osattu valjastaa ruuanlaiton välineeksi tai sitä ei oltaisi osattu hyödyntää turvallisuuden ja lämmön lisääjänä kylmyyttä ja villipetoja vastaan.  

Tulen käyttö on ollut vahvana osana myös suomalaisessa kulttuurissa, joskin sen käyttötarve ja tapa ovat hieman muuttaneet vuosien saatossa muotoaan. Historiallisesti tulta on Suomessa käytetty tuhansia vuosia mm. viljelysmaiden muodostamiseen ns. kasken polton muodossa. Kaskeamisessa metsäalue ensin hakattiin ja sen jälkeen puut poltettiin, jolloin puuhun keräytyneet ravintoaineet päätyivät maahan hedelmällisen tuhkan muodossa. Tämä mahdollisti maanviljelyn ilman lannoitteiden erillistä levittämistä. Kaskeamista tehtiin aina vuoteen 1886 asti, kunnes se kiellettiin täysin, syinä olivat mm. puutavaran arvonnousu, jonka johdosta metsän polttaminen ei ollut enää taloudellisesti kannattavaa, myös uusien tehokkaampien viljelysmuotojen yleistyminen oli osasyynä kaskenpolton lopettamisessa.

Nykyisessä Suomessa tulen käyttö on edelleen hyvinkin yleistä, varsinkin asuinsijojen lämmityksessä, joskin osittain nykyaikaisempien lämmitysmuotojen osittain korvaamana. Kesämökeillä tulen käyttö on edelleen kaupunkiasuntoja yleisempää. Vaikka kaupunkiasunnossa olisikin tottunut moderneihin elämää helpottaviin keksintöihin, voi vapaa-ajan asunnolla elää seesteisempää elämää, jolloin myös aidolla puulla lämmittäminen, ruuanlaitto pihagrillissä tai tunnelmointi tulien ääressä on enemmän tilanteeseen sopiva vaihtoehto. Mikä voittaisikaan ulkoilmassa, elävän tulen ääressä valmistettua ruokaa? Täydellinen vapaapäivä koostuu kesäillan lämmöstä, lintujen laulusta, kauniista maisemista, raikkaasta ulkoilmasta ja herkullisesta ruuasta. Olennaisena osana ulkoilmasta nauttimista kuuluu elävä tuli. Nuotion ääressä lämmitellään, tarinoidaan ja valmistetaan ruokaa.

Palataan lopuksi hetkeksi tulen keksimisen syntyyn. Tulen keksimisen tarkkaa aikaa ei tiedetä, mutta tutkijat ovat löytäneet merkkejä tulen käytöstä jo yli 1,5 miljoonaan vuoden takaa. Kun itse valmistamme ruokaa avotulella, osaammeko edes kuvitella, kuinka vanhan ja perinteisen ruuanlaittotavan äärellä olemmekaan. Carelia Grill®tuotteiden parissa työskennellessäni, voin oikeastaan tämän valossa sanoa, että jokainen valmistamamme ja uuteen kotiin sijoitettava avotulisija, on tavallaan jatkumoa ja osa tätä ikiaikaista perinnettä ja tulella tekemisen kulttuuria. Esitänkin kysymyksen, kuinka monen ammatin äärellä voit sanoa, että työskentelet yli miljoona vuotta suosiossa olleiden materiaalien parissa?


Jaa tämä julkaisu